Nieuwe woonvisie gemeente Aalten

Toegevoegd op: 20-11-2020

De eerdere concept woonvisie is op 10 maart 2020 door het college van B&W van Aalten akkoord bevonden om het besluitvormingsproces van de gemeenteraad in te gaan. Gelet op de uitbraak van Covid-19 is behandeling van de woonvisie uitgesteld.

Gemeente Aalten heeft ervoor gekozen om deze tijd te gebruiken om de woonvisie op actuele ontwikkelingen aan te passen. Zo wordt ingegaan op de mogelijke effecten van de pandemie op het wonen en er zijn maatregelen opgenomen om starters op de woningmarkt beter te kunnen faciliteren. Inmiddels is gemeente Aalten een jaar onderweg met het afwegingskader woningbouw; welke plannen voor woningbouw worden wel en welke worden niet gehonoreerd? De ervaringen uit dit jaar hebben geleid tot enkele aanpassingen. De verwachting is dat met het aangepaste afwegingskader beter aangesloten kan worden op de ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgaven.


Meer nieuws uit de Achterhoek

03-12-2020Carbidschieten in Bronckhorst
03-12-2020Geen ''Met Dialect op de Koffie''
03-12-2020Harmonie Prinses Juliana Online Concert
02-12-2020Uitreiking Gelderse Kleiroze
02-12-2020Doesburg neemt maatregelen tegen houtstook
02-12-2020Kastanje maakt plaats voor ''agri-sluis'' in Halle
02-12-2020Nieuwe visie GAJK gepresenteerd
02-12-2020Dag van de Achterhoekse Popmuziek
02-12-2020Voorkomen dat jongeren in de criminaliteit stappen
02-12-2020Convenant Innovatiehub en SmartHub Achterhoek
02-12-2020CoronaMelder werkt samen met Duitse Corona-Warn-App
02-12-2020Bronckhorst kleurt oranje tegen geweld
02-12-2020Beweeg- en Sportakkoord Aalten ondertekend
02-12-2020Intensieve samenwerking Azora en Markenheem
02-12-2020In felgekleurde hesjes voor veilige rotondes
02-12-2020Daders plofkraak Westervoort met lege handen
02-12-2020Miljoenen voor nattere voeten in Achterhoek
02-12-2020Carbid schieten in Bronckhorst
02-12-2020Tweede testlocatie Apeldoorn geopend
01-12-2020Mogelijkheden voor woningen in landelijk gebied